Operacja MATURA 2020

Kasztany już mocno rozkwitłe, ale, jak sami mówią, "lepiej późno niż wcale"... W całym kraju jest ich prawie 280 000.

Absolwenci szkół średnich od poniedziałku, 8 czerwca przystąpili do przesuniętych egzaminów maturalnych. Matura 2020 z wielu powodów przejdzie do historii, a wszystko przez pandemię koronawirusa. Szkoły, które od połowy marca przeszły na zdalne nauczanie, od kilku tygodni koncentrowały się na zapewnieniu zdającym maksimum bezpieczeństwa.

W poniedziałek pisemny język polski na obu poziomach, we wtorek podstawa z matematyki, a w środę język angielski - i znów podwójnie, bo od rana poziom podstawowy, a od 14-ej rozszerzenie.

O szczególnym trybie przeprowadzania egzaminów dla radiaCENTRUM mówi dyrektor III Liceum im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, Anna Narewska:

"To spore wyzwanie logistyczne, bo obok naszej, nauczycieli troski o jak najlepszy wynik egzaminów sen z powiek spędzają dyrektorom epidemiczne obostrzenia. W III LO do matury przystępuje około 300 maturzystów - to nasi absolwenci, ale też zdający, oddelegowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do składania egzaminów właśnie w naszej placówce.

Mam wrażenie, ze zrobiliśmy wszystko co tylko w naszej mocy, by zapewnić bezpieczny i sprawny przebieg egzaminów pisemnych - co najmniej 1,5-metrowe odległości od stolików, powołanie dodatkowych komisji, nauczyciele zapoznani z procedurami w tak specyficznych warunkach. Mamy zamiast dwóch aż pięć wejść do szkoły, a w środku stanowiska ze środkami dezynfekującymi, maseczki i rękawiczki. Unikamy masowości i gromadzenia się.

O tym wszystkim maturzyści z 'Kopernika' zostali poinformowani na specjalnej wideokonferencji, ale też wymieniliśmy niezbędną korespondencję zawierającą plany egzaminów, rozkład sal i przydziały do poszczególnych pomieszczeń."

na fot.: Anna Narewska / dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

Koronawirus wykluczył w tym roku egzaminy ustne - dla wielu absolwentów to spore ułatwienie. Innego zdania są jednak sami nauczyciele.
Ale tegoroczne egzaminy to pytanie nie tylko o procedury sanitarne. Wiosną 2019 roku w większości szkół miały miejsce strajki. Do matur doszło, ale ich przebieg w wielu placówkach zakłóciły fałszywe - na szczęście - alarmy bombowe.

A czy podobne obawy ma w tym roku dyrektor Anna Narewska?

"Pewnie, chcielibyśmy, żeby nie powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku, bo na szali przecież zawsze przeważy bezpieczeństwo zdających. Dlatego też po piątkowym obchodzie szkoły wszystkie pomieszczenia, w których odbywają się egzaminy, aż do ich rozpoczęcia zostały zaplombowane."

Sesja maturalna trwa 3 tygodnie. Bez względu na wyniki, które zdający poznają 11 sierpnia, wszystkim wypada życzyć tradycyjnego połamania piór...

W ubiegłym roku Cerntralna Komisja Egzaminacyjna z powodu awarii, a raczej przeciążenia serwerów, opóźniła się z podaniem wyników online.

Warto pamiętać, że z uzasadnionych powodów zdrowotnych maturzyści mogą skorzystać z dodatkowego terminu i do egzaminów przystąpić również w lipcu.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).