Nowa pedagogika

Jest nowy kierunek studiów na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu. Minister Edukacji i Nauki wyraził zgodę na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika.

Trwające 3 lata studia licencjackie można realizować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a do ich powstania przyczynił się splot trzech elementów:

"Po pierwsze naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie prowadzenia studiów pedagogicznych. Po drugie wyzwania jakie stawia przed nami współczesność - często są to gorzkie wyzwania, wymagające profesjonalnej interwencji pedagogicznej, terapeutycznej, resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej. Trzeci element to jest analiza rynku pracy, która pozwoliła nam odpowiedzieć na pytanie, które konkretnie specjalności związane z pedagogiką dają największe i najlepsze możliwości znalezienia pracy - powiedział radiuCENTRUM dr Radosław Nawrocki, prodziekan ds. nauki i rozwoju kadry UAM WP-A.
W efekcie pogłębionej analizy powstały trzy specjalności:

"Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie oraz Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna. Wybór specjalności odbywa się po pierwszym roku studiów. dzięki temu student może spokojnie zastanowić się, którą konkretnie ścieżkę specjalnościową w ramach kierunku studiów Pedagogika chce wybrać" - dodał dr Nawrocki.

Każda z wybranych ścieżek edukacyjnych wyposaża studenta w nieco inne kompetencje, dające możliwość zatrudnienia w różnych instytucjach i placówkach związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, terapeutyczną oraz resocjalizacyjną.

Nabór na nowy kierunek studiów trwa do 13 września br.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N