Na jak długo... ?

Już w ten poniedziałek do szkolnych ław wracają uczniowie z klas I - III szkół podstawowych. Kontynuacja przerwanej z końcem października edukacji opiera się na tych samych zasadach, które polski rząd wprowadził po wakacyjnej przerwie.

"Nadal obowiązują zasady specjalnej organizacji zajęć tak, by jedną klasę uczył jeden nauczyciel, żeby poszczególne oddziały nie miały ze sobą kontaktu. Aby zachować czystość i higienę poprzez częste mycie rąk, dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni dotykowych tj. klamki, poręcze, częste wietrzenie sal. Oczywiście zostały też określone zasady postepowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły i u dziecka. Te wszystkie procedury placówki mają już przygotowane" - powiedziała radiuCENTRUM Ewelina Dudek, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza.

Jak dodała, rodzice i opiekunowie dzieci nadal muszą się liczyć z organiczeniami wstępu do placówek edukacyjnych, a szkolne przestrzenie zostaną przeorganizowane.

"Nie wszędzie da się zorganizować odrębne wejście do placówek tak, żeby zminimalizować ryzyko zakażenia. Ale jest możliwość przychodzenia na różne godziny tak, żeby grupy się mijały, stworzenie sal, w których zostały przygotowane szatnie, by poszczególne oddziały miały tylko swoje miejsce na zostawienie wierzchnej odzieży. Nawet jeśli są jakieś trudności, staramy się reagować i odpowiednio się przygotować."

W Kaliszu naukę w klasach I - III ponownie podejmie 2737-ro dzieci, z którymi pracować będzie około 320-tu nauczycieli. Nadal otwarte są także przedszkola i żłobki, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, czy Miejski Dom Kultury.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).