Masowo w gminach

Samorządy powiatowe będą organizować punkty masowych szczepień w poszczególnych gminach. Zadanie takie zlecił Wojewoda Wielkopolski, który dla Powiatu Kaliskiego wyznaczył jego rozpoczęcie na 20 kwietnia.
Z matematycznego algorytmu wynika, że w czasie trwania akcji należałoby zaszczepić w ciągu każdego tygodnia po 6 500 osób z terenu powiatu. "To trudne zadanie i aby je dobrze wykonać, podejmujemy konsultacje z władzami gmin i szefami gminnych placówek zdrowotnych" - powiedział radiuCENTRUM Krzysztof Nosal, starosta kaliski.

"Zdaniem moim i Zarządu Powiatu, ważne jest abyśmy uniknęli tworzenia takich stacji polowych, a bardziej oparli się na profesjonalnych zakładach, gdzie jest sprzęt, są lekarze i możliwości ratownicze, gdyby wydarzyła się jakaś nieprzewidziana sytuacja. Chcemy, aby te masowe populacyjne szczepienia w naszym powiecie odbyły się bardzo sprawnie, ale nie tylko pod względem ilościowym, ale również aby były wykonane one bardzo bezpiecznie dla naszych mieszkańców."fot. Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Konsultacje w gminach rozpoczęły się w ten czwartek. Ostateczne decyzje dotyczące wyznaczenia masowych punktów szczepień w powiecie kaliskim zapadną w najbliższych dniach.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).