Jubileusze kaliskiego Archiwum

Archiwum Państwowe w Kaliszu 9 czerwca świętowało Międzynarodowy Dzień Archiwów połączony z 70-tą rocznicą powstania kaliskiej placówki. Z tej okazji w siedzibie instytucji przy Poznańskiej miało miejsce uroczyste spotkanie, podczas którego odbył się m.in. premierowy pokaz filmu "Z przeszłością w przyszłość. 70 lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu". Zaprezentowano także jeden z najcenniejszych posiadanych dokumentów.

"Po raz pierwszy w sali wystawowej został wyeksponowany jeden z dwóch najstarszych dokumentów jakie posiadamy w naszym zasobie. To jest dokument pregaminowy z 1568 roku z pieczęcią lakową wystawiony przez burmistrza i radę wójtowską ławników dla Bractwa Kramarskiego Miasta Kalisza" - powiedziała radiuCENTRUM dr Grażyna Schlender, dyrektor kaliskiego Archiwum Państwowego.
na fot.: Grażyna Schlender / dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu

Ponadto zespół pracowników przygotował także ogólnie dostępny portal internetowy służący szeroko pojętej edukacji archiwalnej.

"Serwis www.wirtualnearchiwum.pl dedykujemy głównie dla uczniów szkół podstawowych i średnich, ale mogą też z niego skorzystać członkowie towarzystw kulturalnych, czy naukowo-oświatowych. Stanowi on alternatywę w dostępie do treści historycznych i edukacyjnych i w zasadzie jest takim miejscem, gdzie spotykają się oczekiwania odbiorców nauczycieli z możliwościami jakie daje archiwum w ramach edukacji historycznej. Strona funkcjonuje na razie osobno, ale w czasie wakacji będzie udoskonalana, tak, żeby jesienią pojawiły się tam zupełnie nowe treści" - powiedziała radiuCENTRUM dr Anna Bestian-Zając, inicjatorka powstania portalu.

Archiwalne święto zbiegło się z 4. edycją Listy Krajowej programu UNESCO "Pamięć Świata". Podczas spotkania zaprezentowano kilkanaście cennych polskich dokumentów, które otrzymają nominacje, by znaleźć się na prestiżowej liście.

Partnerem medialnym wydarzenia jest radioCENTRUM.

fot. Fb / APK

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).