Archiwum otwiera

Po dwóch i pół miesiącach całkowitej izolacji Archiwum Państwowe w Kaliszu częściowo otwiera się na petentów. W związku z pandemią koronawirusa działalność statutowa niektórych oddziałów placówki została całkowicie zawieszona jak np. w dziale ewidencji i gromadzenia materiałów archiwalnych, czy działalność popularyzatorska. W trybie online cały czas działała Kancelaria oraz wykonywano archiwalne kwerendy.

"Dla urzędów, dla osób prywatnych były to kwerendy genealogiczne, własnościowe. Sprawy genealogiczne są to poszukiwania aktów metrykalnych, aktów urodzin, małżeństw, zgonów i to wykonujemy bezpośrednio w pracy, szukamy w księgach. Dużo tych dokumentów mamy zdygitalizowanych, więc posiłkujemy się skanami akt, które przeglądamy w komputerze. Jeżeli jest to jeden akt urodzenia, wyszukanie dokumentu zajmuje nam kilkanaście minut. Wszystko zależy od tego, kto jakie dane nam poda, a także ile chce od nas uzyskać informacji" - powiedziała radiuCENTRUM Edyta Pietrzak z kaliskiego Archiwum.


na fot.: Edyta Pietrzak / Archiwym Panstwowe w Kaliszu

Tymczasem od 1 czerwca wznowi działalność pracownia naukowa, która stosując szereg zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, udostępni korzystającym materiały archiwalne i ich reperodukcje.

"Przygotowaliśmy dla naszych potencjalnych użytkowników taką ulotkę "Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Kaliszu, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązujące od 1 czerwca". Jest tu w sumie 12 punktów, a wśrod nich informacja, że udostępnianie materiałów archiwalnych odbywa się w czytelni Archiwum, w godzinach od 8:30 do 14:30 z przerwą na wietrzenie od 12:00 do 12:30"
- powiedziała radiuCENTRUM Grażyna Schlender, dyrektor Archiwum.

na fot. w środku: Grażyna Schlender / dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu, fot. AP w Kaliszu

Termin wizyty w pracowni naukowej trzeba wcześniej umowić telefonicznie. Jednocześnie mogą tam przebywać 2 osoby. Wszystkie materiały, z których korzystał użytkownik, po zakończeniu wizyty zostaną poddane 5-ciodniowej kwarantannie w osobnym pomieszczeniu.

Szczegółowe zasady korzystania z materiałów archiwalnych znajdziecie TUTAJ.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).