Kalisz w obligacje

Klamka zapadła - Kalisz zadłuży się na kolejne 18 000 000 złotych. W czwartek jednym tylko głosem przewagi kaliscy radni zdecydowali o emisji miejskich obligacji. Kaliskie papiery wartościowe będą wyemitowane jeszcze w tym roku, a pieniądze mają być przeznaczone na sfinansowanie budżetowego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

"Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak dla Miasta są bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Składa się na to głównie brak przeprowadzania procedury przetargowej (co skraca znacznie okres pozyskiwania środków finansowych), elastyczność (dopasowanie wielkości emisji do potrzeb kapitałowych) oraz możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewnią bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Dlatego też wielkość emisji oraz ostateczne terminy jej wykupu ustalono biorąc pod uwagę możliwości finansowe Miasta oraz obowiązek zachowania ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych" - uzasadniał tuż przed głosowaniem Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza. Miasto zamierza wykupić obligacje seriami, w ciągu 20 kolejnych lat, poczynając od 2029 roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
meszczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Meszczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).