Start

Po dwumiesięcznej przerwie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" wraca do pracy. Tym samym wraz z początkiem września zakład ponownie zaczął przyjmować odpady od ponad 350 000 mieszkańców z terenu 22 gmin, które należą do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

W "Orlim Stawie" trwają prace modernizacyjne w sortowni, realizowane w ramach projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Celem zadania, którego wartość opiewa na ponad 96 000 000 złotych, jest przystosowanie instalacji do zwiększającego się strumienia selektywnie zbieranych frakcji, czyli papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W tym celu już na początku lipca wymieniono sito bębnowe w budynku sortowni. Przebudowano także układ przenośników podających i odbierających odpady, aby dostosować je do nowych funkcji technologicznych.

Pod koniec sierpnia przeprowadzono pierwsze udane próby technologiczne nowo zamontowanych sit bębnowych, a także nowej linii sortowania odpadów.

To dopiero pierwszy etap kompleksowej modernizacji zakładu. Kolejnym będzie budowa hali sortowni oraz nowoczesnej automatycznej sortowni. Tu prace mają potrwać aż do końca roku 2021. Po tym rozpocznie się budowa najnowocześniejszej w Polsce biogazowni, przetwarzającej selektywnie zbierane odpady komunalne na biogaz, służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej.

Na realizację tego zadania "Orli Staw" otrzymał ponad 53 000 000 złotych wsparcia z funduszy Unii Europejskiej.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).