S > Z

Są wyniki konsultacji społecznych ws. przebiegu obwodnicy Kalisza. Blisko 180 ankietowanych opowiedziało się za tzw. wariantem S, rozpoczynający się na na węźle z drogą krajową nr 12, przebiegający przez południe od Kościelnej Wsi, a następnie między Biskupicami, przez Dobrzec, by ominąć wsie Boczków i Gniazdów od strony wschodniej. Na wariant Z, który w całości omija Dobrzec i przebiega między Biskupicami a Trkusowem zagłosowało 110 osób. Wyniki ankiety to tylko jeden z czynników, który będzie brany pod uwagę przy wyborze przebiegu kaliskiej obwodnicy.

Dla mieszkańców Kalisza wyniki przeprowadzonej w grudniu ankiety nie mają aż tak dużego znaczenia - jeżeli chodzi o przebieg drogi. Gdyby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przyjęła forsowany przez burmistrza Nowych Skalmierzyc tzw. wariant S, wówczas budowa obwodnicy mogłaby się trochę opóźnić. A wszystko dlatego, że przebiega on niedaleko gazociągu.

Jeżeli jednak GDDKiA zdecyduje się na wariant Z, za którym opowiadają się włodarze Kalisza, dojdzie do sztucznego podziału gospodarstw gminy Nowych Skalmierzyc.

Warto dodać, że w ankiecie wzięło udział 219 mieszkańców Nowych Skalmierzyc, 59 kaliszan oraz 8 mieszkańców Gołuchowa.

Obwodnica Kalisza będzie drogą dwujezdniową z ewentualną możliwością wybudowania dodatkowego pasa. Koszt realizacji programu budowy 100 obwodnic to 28 000 000 000 złotych. Koszt budowy kaliskiej trasy będzie znany po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).