Barwy narodowe

Biały i czerwony — dlaczego stały się barwami narodowymi? Oba kolory widniały już na chorągwiach Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Białego orła na czerwonym tle można zobaczyć także na obrazach Matejki czy Kossaka.

Biały za narodowy uznał już August II Mocny a biały, czerwony i szafirowy były symbolami konfederacji barskiej. Jednak barwami narodowymi — jeszcze nieoficjalnymi, stały się 3 maja 1792 roku. W czasie uroczystości z okazji pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji trzeciomajowej kobiety były ubrane w białe suknie przepasane czerwonymi wstęgami. Panowie mieli na sobie biało-czerwone szarfy. W kolejnych latach, dla podkreślenia przywiązania do ojczyzny, Polacy przy różnych okazjach wplatali oba kolory do swoich strojów. Dlatego w lutym 1831 Sejm Królestwa Polskiego w roku uznał je za barwy narodowe.

Biały nie budził kontrowersji. Inaczej było z czerwonym. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. przez lata, na mocy różnych przepisów, zmieniał swój odcień. W 1921 Ministerstwo Spraw Wojskowych postanowiło, że będzie to czerwień karmazynowa — uznawana za symbol bogactwa, gdyż stroje w tym odcieniu nosili tylko dostojnicy państwowi oraz szlachta. W 1927 karmazyn zastąpiony został przez cynober. Czerwień karmazynową przywróciła dopiero ustawa z 31 stycznia 1980.

2 maja przypada Święto Flagi Narodowej. Zostało ono uchwalone przez Senat RP 12 lutego 2004 roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
walczak@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Walczak

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).