Poducha na traumę

Do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Policji w Kaliszu trafiło 100 poduszek przytulanek uszytych przez skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu, Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. W imieniu osadzonych poduszki - Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Sławomirowi Kotońskiemu i Komendantowi Miejskiemu Policji, insp. Dariuszowi Bieńkowi - przekazały por. Sylwia Strzelec, kierownik Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu, Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim oraz starszy wychowawca, kpt. Milena Garcarek. Poduchy trafiły również do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach.

Poduszki trafiają do dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych, pożarach i innych zdarzeniach, do których wyjeżdża straż pożarna.

"Jest to bardzo ciekawa i godna pochwały inicjatywa osadzonych, ponieważ to często dzieci ponoszą największą, psychiczną szkodę związaną ze zdarzeniem losowym takim jak wypadek czy pożar, a poduszka może być tym elementem, który chociaż na chwilę oddali myśli dziecka od traumy złych emocji" - poinformował st. sekc. Jakub Pietrzak z PSP w Kaliszu.

Przytulanki powstały w ramach zajęć arteterapeutycznych.

na fot.: bryg. Sławomir Kotoński / Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu; por. Sylwia Strzelec / kierownik Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu, Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim; Milena Garcarek / starszy wychowawca

"Mundurowi uczestniczący w wypadkach z udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego często podkreślają, że maskotka może okazać się bardzo pożyteczna w pierwszych chwilach po przykrym zdarzeniu, gdyż może być zastępczym źródłem odwrócenia uwagi czy nawiązania kontaktu z przestraszonym dzieckiem.
Skazani chętnie uczestniczą w wielu akcjach o charakterze pomocowym, które inicjują funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego, zyskując dzięki temu nowe umiejętności i kwalifikacje. Pomagając drugiemu człowiekowi, rozwijają cechy takie jak życzliwość, empatia, tolerancja itp. Znacznie zwiększa to szansę na to, by osadzeni nie wrócili na drogę przestępczą" - dodaje starszy wychowawca, kpt. Milena Garcarek.

I na tym nie koniec szycia poduszek - przytulanek. Akcja jest kontynuowana; kolejne partie maskotek na bieżąco będą przekazywane służbom uczestniczącym w nieszczęśliwych zdarzeniach z udziałem dzieci.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N