Podatki ↑

Wyższe podatki od nieruchomości w Kaliszu. Radni miejscy na czwartkowej sesji rady miasta przegłosowali zmiany stawek podatków i od stycznia 2021 roku będą one wyższe o blisko 4%. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, minister finansów określa górne granice stawek tychże podatków na dany rok.

"W przypadku podatku od nieruchomości wyznacznikiem jest zmiana ceny towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu, w porównaniu do tego okresu w poprzednim roku. Jak podał prezes Głównego Urzędu Statystycznego, ceny wzrosły o 3,9% i o taką samą wartość procentową wzrosną podatki od nieruchomości w Kaliszu, z wyłączeniem stawki przewidzianej dla tzw. budynków pozostałych oraz gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji" - powiedziała radiuCENTRUM Katarzyna Ciupek, p.o. rzecznika prasowego kaliskiego urzędu miasta i podkreśliła, że stawki w większości przypadków są niższe od stawek maksymalnych określonych w obwieszczeniu ministra finansów.

na fot.: Katarzyna Ciupek / p.o. rzecznika prasowego kaliskiego urzędu miasta

Zdaniem prezydenta Kinastowskiego systematyczna waloryzacja pozwala uniknąć drastycznych podwyżek, które byłyby bardzo odczuwalne dla mieszkańców.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).