Po nowemu w DPS-ie

Marcin Ferenc nowym dyrektorem Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej w Kaliszu.

Ferenc zajmuje się pomocą społeczną i działalnością organizacji pozarządowych.

Zrobiło się o nim głośno w szczycie pandemii, gdy z placówki przy Winiarskiej ewakuowano pensjonariuszy. Marcin Ferenc tymczasowo kierował DPS-em, którego pracownicy krytykowali działania dotychczasowej dyrektorki, żądając jej odwołania.

Co warte podkreślenia, zaproponowane przez Ferenca rozwiązania spotkały się z uznaniem i zrozumieniem ze strony personelu Domu Pomocy Społecznej.

Halina Szalska w krytycznym dla placówki okresie była na urlopie i ostatecznie zrezygnowała ze stanowiska.

W czwartek objęcia stanowiska nowemu dyrektorowi pogratulował wiceprezydent Kalisza, Mateusz Podsadny.

na fot. od lewej: Mateusz Podsadny/wiceprezydent Kalisza i Marcin Ferenc/dyrektor DPS w Kaliszu - źródło: kalisz.pl

Nowy dyrektor był pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu. Sprawował też funkcję szefa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie. Działa w stowarzyszeniu Mieszkańcom Gminy Gołuchów:

"Przez wiele lat skutecznie pozyskiwałem środki krajowe, unijne, zagraniczne i prywatne na projekty społeczne, m.in. na rzecz rodzin dotkniętych ubóstwem i bezrobociem, seniorów, osób niepełnosprawnych i ich rodzin" – mówi Marcin Ferenc. "Dołożę wszelkich starań, by jak najlepiej wykonywać powierzone mi obowiązki."
Za wdrażanie innowacyjnych projektów - Teleopieka - 2016, Śniadanie dla seniora 2016, Międzynarodowy wolontariat seniorów od 2009-2014 – otrzymał Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).