Jest umowa

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała umowę na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) dla linii Kolei Dużych Prędkości między Sieradzem a Poznaniem.

Najnowsza umowa dotyczy 170-kilometrowego odcinka tzw. igreka mającego połączyć Poznań z Warszawą i znacznie skrócić czas podróży pasażerów pociągów. Wybrana w przetargu oferta konsorcjum trzech firm zakłada przeprowadzenie niezbędnej dokumentacji projektowej dla linii Sieradz - Kalisz - Pleszew - Poznań. Dzięki powstałemu w ten sposób połączeniu tzw. szprysze nr 9 Czas przejazdu z Warszawy do Kalisza ma zmniejszyć się z 3 godz. do 1 godz. 20 min. Odcinek między Kaliszem a Poznaniem podróżni pokonywać będą w czasie 35 min., zamiast jak to jest obecnie, blisko 1,5 godz.

Jak zaznacza spółka CPK, na odcinku między Sieradzem a Poznaniem pociągi poruszać się będą ze średnią prędkością maksymalną około 250 km/h. Podkreśla się jednocześnie, iż prędkość projektowa tego odcinka to aż 350 km/h. Ma to zapewnić możliwość podniesienia maksymalnej dopuszczalnej prędkości pociągów na tym odcinku bez konieczności przebudowy torowiska czy geometrii łuków. Wartość umowy to 42 900 000 zł netto.

Jak przekazuje Mikołaj Wild - prezes spółki CPK: "prace przygotowawcze STEŚ trwają już dla prawie 1200 km nowych tras kolejowych. Celem podpisanej umowy jest opracowanie specjalistycznej dokumentacji na potrzeby projektowe wraz ze wskazaniem rekomendowanego przebiegu. Ten etap jest kluczowy, także z punktu widzenia mieszkańców, których CPK będzie pytać o zdanie np. o warianty przebiegów kolejowych. Im staranniej przeprowadzony zostanie ten etap, tym efekt będzie lepszy dla pasażerów i dla mieszkańców".

Spółka CPK planuje przeprowadzenie ponad 100 spotkań konsultacyjnych. Spotkania te mają zostać przeprowadzone w najbliższych 9 miesięcy. Pierwsze odbędzie się w Poznaniu już w poniedziałek 17.01. Jak wynika z harmonogramu, rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku Sieradz-Poznań planowane jest na przełom lat 2024 i 2025. Zakończenie prac planowane jest na przełomie 2028 i 2029 r.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).