Pierwsza w Europie

Obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jej redagowanie przebiegało w tajemnicy i wbrew regulaminowi obrad nie zapoznano izby poselskiej z projektem nowej ustawy.

"W dużym uproszeniu godziła ona w szlacheckie przywileje, bo zrównywała wszystkie stany", co podkreśla w rozmowie z radiemCENTRUM dr Sławomir Przygodzki, historyk i regionalista, nauczyciel w kaliskim III Liceum im. Mikołaja Kopernika:

"Regulowała zakres działania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywatelskie. Wprowadzała pojęcie narodu, które poza szlachtą obejmowało także mieszczan i chłopów. Jak również termin obywatel, przez który rozumiano mieszkańców kraju. Szlachta nadal jednak pozostawała stanem uprzywilejowanym, ale została pozbawiona prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych chłopów..."

na fot.: dr Sławomir Przygodzki / historyk i regionalista

To dzięki Konstytucji w kraju możliwe były zmiany ustrojowe:

"Rzeczpospolita przekształciła się w monarchię konstytucyjną. Należy podkreślić, iż Konstytucja 3 Maja odpowiadała polskim tradycjom ustrojowym, modyfikując i zmieniając zasady nieodpowiadające już potrzebom kształtującego się, nowoczesnego i oświeconego społeczeństwa. Konstytucja 3 Maja stała się w późniejszych wiekach także symbolem postaw patriotycznych i reformatorskich" - dodaje dr Sławomir Przygodzki.

Konstytucja 3 Maja była - jak na ówczesne realia - dokumentem światłym i postępowym. Druga na na świecie - po amerykańskiej, ale pierwsza w Europie.

Jej uchwalenie w czasach stanisławowskich wiąże się z najtragiczniejszymi wydarzeniami w dziejach Rzeczypospolitej, proklamowano ją bowiem między kolejnymi rozbiorami Polski.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).