Ożywić zdegradowane

Okolice ulicy Jabłkowskiego i Podgórze będą rewitalizowane. Na czwartkowej sesji Rady Miasta Kalisza rajcy przegłosowali uchwałę dotyczącą opracowania miejscowego planu rewitalizacji jednego z najbardziej zaniedbanych i niebezpiecznych terenów w mieście.

"Wizja jest taka, że trzeba ten zdegradowany obszar przywrócić do życia, wprowadzić tam nowe funkcje, których w tej chwili nie ma. Aby miasto mogło inwestować, przede wszystkim musi być właścicielem poszczególnych kamienic. Drogę można wyremontować, ale będzie problem z kamienicami. Podobnie jest w śródmieściu, gdzie w większości kamienice są prywatne" - powiedział radiuCENTRUM Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

na fot.: Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza

Wiele kamienic powstało przed 1945 rokiem. Są w bardzo złym stanie technicznym. Niektóre z nich nadal mają nieuregulowany stan prawny. Miasto, na mocy ustawy o rewitalizacji, będzie mogło przejąć te nieruchomości. Podczas opracowywania planu trzeba będzie określić, które z nich nadają się do rewaloryzacji, a które należy wyburzyć.

"Chcielibyśmy inwestować w te budynki i wprowadzać tam mieszkańców, budować mieszkania komunalne, tworzyć lokale np. dla organizacji pozarządowych. Jako główną ulicę trzeba by zrobić ul. Jabłkowskiego, która mogłaby zostać deptakiem, albo ciągiem pieszo-jezdnym" - dodaje Kinastowski.

W planach jest też wprowadzenie zieleni oraz uporządkowanie zniszczonych podwórek.
Opracowywany plan będzie konsultowany ze studentami oraz pracownikami naukowymi z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

Na przełomie kwietnia i maja ratusz przeprowadzi inwentaryzację tego obszaru.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).