Ostrożne budżety

Czas pandemii i rosnących kosztów administracyjnych sprawia że większość uchwalanych budżetów samorządowych to ostrożne i bardzo wyważone prognozy finansowe. Tak jest m.in. w przypadku budżetu powiatu kaliskiego. Jak ocenia radiuCENTRUM starosta kaliski Krzysztof Nosal budżet na 2022 rok został opracowany właśnie na kryzysowe czasy:

"Dzisiaj jest bardzo trudno przewidzieć niektóre wydatki, chociażby bieżące opłaty za gaz czy energię. Np. w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku 7-krotnie nam wzrósł rachunek za gaz i musimy się z tym pogodzić. Najprawdopodobniej na każdej sesji będziemy to tego budżetu zaglądać, zmieniać go i dopasowywać do realiów. Trzeba uwzględniać rosnącą inflację, coraz wyższe koszty materiałów i usług. No i są tzw. sztywne wydatki które trzeba realizować".

na fot.: Krzysztof Nosal / starosta kaliski

Tegoroczne dochody powiatu kaliskiego ustalono na 77 000 000 złotych, natomiast wydatki określono na poziomie ponad 94 000 000 złotych. Deficyt w wysokości 17 000 000 złotych zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).