Wyrok końcowy

Zakończyła się głośna sprawa wypadku ze skutkiem śmiertelnym z grudnia 2018 r. W pierwszej instancji kierowca usłyszał wyrok 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Apelację w tej sprawie złożył prokurator i oskarżyciele posiłkowi żądając wyższego wymiaru kary, zakazu kierowania pojazdami i zakazu wykonywania zawodu ratownika dla kierowcy karetki. Apelację złożył również obrońca oskarżonego, który żądał jego uniewinnienia.

"Sąd Okręgowy - odwołwaczy - chciałby zwrócić uwagę, na dwie istotne kwestie, które niewątpliwie rzuciły się cieniem na tę sprawę. Pierwsza to jej nietypowość i wyjątkowy charakter. Oskarżony, dopuszczając się tego czynu, jednocześnie kierował karetką pogotowia, w celu udzielenie pomocy osobie, której życie i zdrowie było zagrożone. Natomiast druga okoliczność, która bardzo często występuje przy rozpoznawaniu tego typu spraw, gdy mamy do czynienia ze skutkiem śmiertelnym, to niewątpliwie trauma smutek i żal osób najbliższych" - powiedział radiuCENTRUM Patryk Pietrzak - sędzia sprawozdawca, który uzasadniał odczytany wcześniej wyrok utrzymujący w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.

"Te wskazane okoliczności nie zwalniają sądu z obowiązku rzetelnej kontroli instancyjnej i takową kontrolę zaskarżonego wyroku sąd odwoławczy przeprowadził, analizując dokładnie i wnikliwie akta sprawy i materiał dowodowy. W ocenie sądu odwoławczego wniesione apelacje nie zasługują na uwzględnienie i nie są zasadne" - dodaje Patryk Pietrzak.

Przypomnijmy, że kierujący wówczas karetką pogotowia z włączonymi jedynie światłami błyskowymi dojeżdżając do skrzyżowania, podjął manewr wyprzedzania, skręcającego w lewo Opla Mokka i doprowadził do zderzenia się obu pojazdów. 71-letni kierujący Oplem Mokka w wyniku poniesionych obrażeń zmarł po przywiezieniu do szpitala. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).