Na strategie LGD

Ponad 2 000 000 złotych trafiło do Lokalnych Grup Działania z terenu Wielkopolski na przygotowanie nowych lokalnych strategii rozwoju. Każda z 28 działających grup otrzymała z Samorządu Województwa Wielkopolskiego wsparcie finansowe w wysokości 74 000 złotych. Jak mówi radiuCENTRUM Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego to podstawowe dokumenty będące wyznacznikiem dalszych kierunków rozwoju wielu obszarów naszego województwa.

"Chcemy żeby Lokalne Grupy Działania przygotowały takie strategie i jest to wymóg żeby mogły się starać ośrodki w nowej perspektywie unijnej. Chcę podkreślić że w Wielkopolsce, w tej nowej perspektywie przeznaczamy dodatkowe 50 000 000 euro w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Dzięki temu strategie finansowane będą nie tylko z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jak dotychczas, ale także z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

Środki finansowe, które trafiają za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania do mieszkańców, samorządów i innych organizacji działających w Wielkopolsce przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy oraz do rozwoju infrastruktury służącej lokalnym społecznościom. Działania LGD nakierunkowane są także na rozwój kultury, zachowanie dziedzictwa, promocję walorów przyrodniczych, czy wspieranie agroturystyki. W powiecie kaliskim funkcjonują dwie takie grupy LGD7 "Kraina Nocy i Dni" oraz LGD "Długosz Królewski".

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).