Pleszew w AKO ?

Pleszew złożył kolejny wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Z obydwoma miastami Pleszew jest związany od lat. Jednak pierwsza próba przyjęcia do Aglomeracji, zaraz po jej utworzeniu, skończyła się niepowodzeniem.

Z informacji potwierdzonych przez burmistrza Arkadiusza Ptaka wynika, że tym razem może się udać, zwłaszcza, że jest on po rozmowach z prezydentem Kalisza Krystianem Kinastowskim i prezydentką Ostrowa Wlkp. Beatą Klimek. Wniosek, złożony do zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, został złożony. Informacja o tym poszła też do Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.

Pleszew, nawet nie będąc w Aglomeracji, jest powiązany z Kaliszem i z Ostrowem. Pleszewska młodzież chętnie dojeżdża do tamtejszych szkół średnich i wyższych, tam pleszewianie jeżdżą na większe zakupy. Ekspertyza Polskiej Akademii Nauk, wykonana na zlecenie UMiG Pleszew, również wykazuje szereg powiązań z obydwoma miastami. Będąc w Aglomeracji, Pleszew ma szansę na lepszy rozwój miasta, zwłaszcza, że pojawiła się nowa perspektywa finansowa i możliwość pozyskiwania środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którymi będzie dysponować Aglomeracja. Warto dodać, że członkiem Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej jest już gmina Gołuchów w powiecie pleszewskim, której największa miejscowość - Kościelna Wieś jest mocno powiązana z Kaliszem, chociażby komunikacją miejską.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).