Opiekuńczy do świąt

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24 grudnia. Można się o niego ubiegać, m.in. w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko .

"Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom na opiekę nad dziećmi do lat 8, a także na starsze dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności, tzn. na dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Dodatkowy zasiłek przysługuje także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna dziennego" - powiedziała radiuCENTRUM Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce.

na fot.: Marlena Nowicka / regionalna rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce

Warto pamiętać, że szkoły podstawowe mają obowiązek uruchomić opiekę dla uczniów klas I-III dzieci osób zatrudnionych w placówkach medycznych i leczniczych, a także w miejscach wykonujących zadania związane z walką z Covid-19.

"W takiej sytuacji rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z opieki, muszą złożyć do dyrektora szkoły wniosek o objęcie ich dziecka opieką. Osobom, które wystąpiły o takie wsparcie i z niego korzystają, nie przysługuje zatem prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego" - dodaje regionalna rzeczniczka ZUS.

Oświadczenie o sprawowaniu opieki należy złożyć u swojego płatnika składek i jest ono jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przedsiębiorcy mogą to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli któryś z rodziców może zapewnić dziecku opiekę. Zasiłku nie otrzymają także rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki, zdecydują o pozostawieniu dziecka w domu.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).