Odrestaurowany

Nagrobek Anny i Marii Daragan, córek gubernatora Michaiła Daragana, został odrestaurowany. Obiekt znajduje się na cmentarzu grecko-prawosławnym w Kaliszu. Prace zrealizowano ze środków zebranych podczas ubiegłorocznej kwesty na ratowanie zabytkowych nekropolii.

"Przypomnę, że to był gubernator guberni kaliskiej. Urzędował w latach 1883-1902. Przybył tutaj ze swoją rodziną i jego 2 córki bliźniaczki zakończyły w Kaliszu życie i właśnie na tym polu grobowym zostały pochowane. Podjęliśmy decyzję o wyremontowaniu i naprawie, renowacji i konserwacji tego miejsca. Środki pochodzą z zeszłorocznej kwesty podczas zbiórki internetowej. Zebraliśmy wtedy ponad 6 000 złotych" - powiedział radiuCENTRUM i Jarosław Dolat, przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK w Kaliszu.

na fot.: Jarosław Dolat / przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK w Kaliszu

Na pomniku widnieje napis w języku starosłowiańskim

"Grobowiec jest skromny. Jest wykonany w stylu romantycznym. Składa się z kopca kamieni. Ustawiony jest marmurowy krzyż. Są też dwie tablice upamiętniające córki Daragana oraz ogródka wykonanego z piaskowca oraz krawężnika zdobionego. Obiekt częściowo musiał być zdemontowany, oczyszczony odpowiednimi środkami. Potem został złożony na miejsce i wzmocniony" - powiedział radiuCENTRUM Marek Kawczyński, wykonawca renowacji.

na fot.: Marek Kawczyński / wykonawca renowacji

Koszt remontu obiektu wyniósł nieco ponad 4 000 złotych.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).