Odpady na zbiórkę

Od 5 października funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy Kalisza mogą dostarczać nieodpłatnie określone rodzaje odpadów.
PSZOK - zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Bażanciej 1a – będzie czynny w godzinach od 8:00 do 15:00: 12 października, 19 października, 26 października, 31 października, 9 listopada, 16 listopada, 23 listopada, 30 listopada, 7 grudnia, 14 grudnia, 19 grudnia, 20 grudnia i 21 grudnia.

Rodzaje odpadów, które można samodzielnie, w ramach uiszczanej już co miesiąc opłaty, dostarczyć do PSZOK:

1.papier;
2.metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
3.szkło;
4.meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
6.bioodpady;
7.przeterminowane leki i chemikalia inne niż niebezpieczne, farby, lakiery, przeterminowane oleje i tłuszcze;
8.zużyte baterie i akumulatory;
9.odzież i tekstylia;
10.zużyte opony z samochodów o ładowności do 3,5 Mg pochodzące z gospodarstwa domowego;
11.odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach prowadzonych we własnym zakresie robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji.

Odpady muszą być posegregowane. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zostanie poproszona o podanie adresu zamieszkania i okazanie dowodu osobistego.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).