Nie wykoszą

Aby zmniejszyć skutki suszy hydrologicznej i pomóc w utrzymaniu zieleni miejskiej, z końcem kwietnia włodarze Kalisza podjęli decyzję o wstrzymaniu koszenia traw. Minął niespełna miesiąc, a już w kilku miejscach Kalisza wznowiono koszenie. Jak poinformował radioCENTRUM Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza, wyznaczonych zostało kilka użytkowych miejsc, które już wymagają takiej pielęgnacji - to skwery w centrum miasta, część terenów parkowych, cmentarze i place zabaw.

„Większość terenów, patrząc na aurę i zerkając na długoterminowe prognozy, wolelibyśmy zostawić w stanie naturalnym, który zupełnie nie przeszkadza krajobrazowi i spowoduje, że te trawy po skoszeniu nie wyschną. Byłoby to tylko szkodą dla całego krajobrazu i dla ekosystemu. Na ile możemy ograniczamy się, by ta zieleń cieszyła nas tak długo jak sie tylko da”.

Ratusz zapewnia, że trawa, która wymaga już koszenia, będzie skracana najwyżej do 10 cm. Tymczasem w mieście pojawiły się już kwiaty przed ratuszem, a w miejscach, gdzie posadzone są rośliny wiosenne, niebawem zastąpi je roślinność letnia.

Autor: 

Personalia

e-mail
romke@rc.fm

Nazwisko: 

Karolina Romke

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).