Nie utonie

"Szantażowanie radnych i straszenie mieszkańców jakimś Armagedonem śmieciowym jest publiczną nieodpowiedzialnością i bezpardonową polityką ze strony prezydenta Kalisza" - komentują opozycyjni radni reakcję Krystiana Kinastowskiego na odrzucenie przez radnych podczas czwartkowej sesji pakietu zmian w budżecie miasta. Prezydent stwierdził, że w konsekwencji decyzji radnych, Kalisz może utonąć w śmieciach.

"Uspokajam mieszkańców Kalisza, że umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązują. W budżecie są pieniądze do dyspozycji prezydenta, zarówno w rezerwie ogólnej, jak i w możliwości przesuwania środków finansowych zarządzeniem, w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, bez udziału radnych. Natomiast ogromnym problemem jest fatalna praca, totalna nieodpowiedzialność i kryzys władzy wykonawczej w tym zakresie. Z wydziału środowiska wychodzą źle przygotowane, niezweryfikowane projekty uchwał" - odbija piłeczkę miejski radny Dariusz Grodziński, przekonując, że nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi powinien być systematyczny, merytoryczny, przejrzysty, zrozumiały i przede wszystkim udokumentowany radnym.

"Teraz wygląda to tak, jakby jedyną formą nadzoru były rozstrzygnięcia przetargowe raz na dwa lata i podzielenie tej kwoty na mieszańców miasta, bez względu na to jaka ona by była. Każą nam głosować nad wieloma milionami złotych, na słowo honoru, nie potrafiąc udokumentować przedstawionych informacji - chociażby raportami wagowymi czy innymi elementami nadzoru jeśli chodzi o odbiór odpadów komunalnych. Tak się pracować nie da" - dodaje Grodziński.

na fot.: Dariusz Grodziński / miejski radny KO

Na wypowiedziane przez prezydenta Kinastowskiego podczas sesji zarzuty, że opozycyjni radni, odrzucając projekt z pakietem budżetowych zmian, są przeciwko miejskim inwestycjom, opozycyjni radni odpowiadają, że sami o inwestycje zabiegają, ale połączenie ich w jednej uchwale, ze źle przygotowanym materiałem o zwiększeniu budżetu na odpady komunalne, jest niedopuszczalne.

Autor: 

Personalia

e-mail
meszczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Meszczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).