Obszar zagrożony

W związku z potwierdzonym ogniskiem wirusa ASF w Łaszkowie w powiecie kaliskim, Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń także na terenie powiatu pleszewskiego. Z rozporządzeniem wojewody zapoznał samorządowców i przedstawicieli środowisk producentów rolniczych Powiatowy Inspektor Weterynarii w Pleszewie Andrzej Długiewicz.

Służby weterynaryjne wyznaczyły tzw. obszar zapowietrzony czyli strefę o promieniu 3 km, sięgający do Bogusławia (gm. Gołuchów) oraz obszar zagrożony do 10 km, obejmujący część gmin Chocz, Pleszew i Gołuchów.

Jednocześnie Komisja Europejska wydała decyzję określającą tzw. obszar zagrożenia, który jest znacznie większy od obszaru zagrożonego wyznaczonego przez Wojewodę Wielkopolskiego i obejmuje prawie cały powiat pleszewski tj. gminy Chocz, Czermin, Gołuchów, Pleszew i część gminy Gizałki. Komisja Europejska wyznaczyła także obszar ochronny, w której znalazły się dalsze tereny, w tym gmina Dobrzyca i pozostała część gminy Gizałki na północ od drogi wojewódzkiej nr 443.
Andrzej Długiewicz poinformował, że w powiecie pleszewskim problem wirusa ASF dotyczy ponad 1000 gospodarstw, w których hoduje się łącznie ok. 90.000 sztuk świń.
W obszarze zagrożonym, wyznaczonym przez wojewodę, przez minimum 30 dni obowiązuje zakaz wywożenia, handlu i uboju trzody chlewnej, a także organizacji targów zwierzęcych i polowań na zwierzynę łowną. Inspektorat weterynaryjny będzie prowadzić badania laboratoryjne świń w obszarze zagrożonym, aby wykluczyć chorobę i starać się o zniesienie strefy. Obszar zagrożenia, wynikający z przepisów UE, będzie utrzymany przez minimum 12 miesięcy.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).