Najpierw Podgórze

"Prace rozpoczniemy od remontu kamienic przy ul. Podgórze 6, 8 i 10. Przyłączymy budynki do ciepła systemowego, później wyremontujemy ulice i chodniki. Pojawi się więcej zieleni" - informuje prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski. Trwa opracowywanie miejscowego planu rewitalizacji jednego najbardziej zdegradowanych miejsc w Kaliszu. Mowa o rejonie ul. Podgórze i Jabłkowskiego. Miasto wykupiło już część nieruchomości, które są w bardzo złym stanie technicznym. A o tym, na jakim etapie powstawania jest plan, powiedziała radiuCENTRUM Izabela Grześkiewicz, kierowniczka biura rewitalizacji z wydziału rozwoju miasta:

"Obecnie w zasadzie kończymy pierwszy etap opracowywania tego planu. Mamy już uzgodnioną koncepcję planu z wykonawcą i niebawem będzie on przedstawiony miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Po naniesieniu uwag komisji plan trafi do organów publicznych, w tym do komitetu rewitalizacji do zaopiniowania".

na fot.: Izabela Grześkiewicz / kierowniczka biura rewitalizacji z wydziału rozwoju miasta

Po naniesieniu uwag do planu zostanie on udostępniony mieszkańcom Kalisza m.in. w formie wizualizacji. Wówczas będą mogli oni zgłosić własne uwagi.

Jego wykonawcą jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów. To instytut badawczy, który specjalizuje się właśnie w zagadnieniach rewitalizacyjnych.

Pierwszy etap prac ma zakończyć się maksymalnie do marca 2021 roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).