Najlepsi w Polsce

Aleksander Wróblewski i Oliwier Solon z kaliskiego III Liceum im. Mikołaja Kopernika zwycięzcami II Ogólnopolskiego Konkursu "Ignacy Jan Paderewski – pianista, wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury".

Konkurs Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie był skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych w kraju, ale też za granicą.

Młodzi kaliszanie - poza lekkim piórem - musieli się wykazać znajomością jednego z ważniejszych polityków i dyplomatów w historii Polski XX wieku:

"Ważny okazał się jednak taki historyczny ogląd na pewne sprawy - nie tylko umiejętności literackie. Paderewski to wybitny mąż stanu, zdolny łączyć, scalać to, co wydawało się w trudnych czasach nie do pogodzenia. Może on być wzorem dla nas i dla kolejnych pokoleń. Ja też chciałem tę postać niejako ubrać w słowa i pokazać jej nieszablonowość. Spotkało to się z uznaniem konkursowego gremium, co niezmiernie mnie cieszy" - mówi radiuCENTRUM Oliwier Solon.

"Z kolei ja w ogóle się do tego jakoś szczególnie nie przygotowywalem. Wychodzę z założenia, że wszystko, co robimy, jest w nas takim twórczym procesem, a ten jest z natury spontaniczny. Przelałem na papier po prostu to, co czuję najbardziej. I udało się..." - dodał Aleksander Wróblewski.

Ten sukces cieszy nie tylko zwycięzców. Ich polonistka, Monika Mikołajczak-Cholajda, zapewnia, że dla literatury, a zwłaszcza poezji, czasy będą zawsze ciekawe, choć nie zawsze łatwe:

"Chyba mamy renesans czytania interpretowania i pisania przez młodzież. Nie jest to łatwe, bo poezja jest przecież bardzo intymną stroną ludzkiej duszy i taką też formą wypowiedzi, pisania. Uważam, że to doskonały sposób na nazywanie swoich emocji i pokazanie też swoich problemów. Później - w drugą stronę - kiedy oni zaczynają już pisać swoje rzeczy, staje się to wyrażaniem, jakby dookreślaniem, czasem wykrzyczeniem czy nawet zauważeniem swoich spraw. Ale nie tylko ich, bo również licznych w nich inspiracji oraz zachwytów..." - podkreśla Monika Mikołajczak-Cholajda, nauczycielka języka polskiego.

na fot. (od lewej): Oliwier Solon / laureat; Monika Mikołajczak-Cholajda / polonistka III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu; Aleksander Wróblewski / laureat

Uczniowie III LO z Kalisza zajęli dwa pierwsze miejsca w kategorii Poeta Altus.

Prace konkursowe można było nadsyłać w aż 9 charakterystykach Jana Ignacego Paderewskiego - pianisty, muzykologa, historyka, dziennikarza, poety, kreatora sztuki, badacza - analityka czy patrona szkoły.

W organizację przedsięwzięcia włączyły się poznańskie uczelnie wyższe.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).