Kaliski odprysk

Wątek kaliski w szerszej sprawie domniemanych nieprawidłowości w finansowaniu inwestycji i remontów w ramach rządowego programu "Praca dla więźniów". Dzięki niemu miało powstać 40 hal do pracy dla skazańców. Marian Banaś, mocno kłopotliwy dla PiS, nowy prezes Najwyższej Izby Kontroli po ponownym przeanalizowaniu czerwcowego raportu dotyczącego kontroli realizacji rządowego programu, dopatrzył się możliwości popełnienia przestępstw przez urzędników podległych ministrowi sprawiedliwości i składa aż 15 doniesień do prokuratury.

Jedno z zawiadomień NIK-u dotyczy "wyrządzenia znacznej szkody majątkowej" w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej przy ul. Wrocławskiej w Kaliszu.

Jak podaje 'Rzeczpospolita' w 27 przypadkach przyznano zlecenia, naruszając prawo zamówień publicznych. Łączna kwota wydatkowanych w ten sposób pieniędzy ma sięgać aż 115 000 000 złotych. Dodatkowo nawet 37 000 000 miały wynieść straty poprzez zaniżanie czynszu dzierżawionych hal przemysłowych.

Zdaniem 'Rzeczypospolitej', złożenie 15 doniesień do prokuratury po kontroli NIK-u to rzadkość. Jak zauważa dziennik, może to być zemsta prezesa Banasia na ministrze Ziobrze za wszczęcie śledztwa w sprawie jego oświadczeń majątkowych.

screen: Twitter / Jan Mosiński

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).