Inna inauguracja

To była inna niż dotychczasowe inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Kaliszu. Po pierwsze ze względu na pandemię i nowe obostrzenia nie było tradycyjnej immatrykulacji studentów pierwszego roku, a okolicznościowe przemówienia i wykład odbyły się on line. Jednak przede wszystkim nowi studenci rozpoczęli w poniedziałek naukę na nowej Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, utworzonej na bazie dotychczasowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Mówi radiuCENTRUM profesor Andrzej Wojtyła, rektor akademii:

"Nowy rok akademicki rozpoczynamy jako najmłodsza w Polsce Akademia Kaliska. Tym samym kończy się 20-letnie funkcjonowanie w mieście PWSZ Kalisz i rozpoczynamy nowy etap. W kolejne dziesięciolecia wchodzimy jako pełnoprawna uczelnia akademicka. Wszystkim nowym studentom życzę, abyście ten czas spędzony w Akademii Kaliskiej wykorzystali do realizacji marzeń zawodowych i osobistych".

Wykład inauguracyjny dotyczący właśnie zagrożenia epidemicznego wygłosił wybitny epidemiolog prof. Martin McKee. Natomiast uroczyste poświęcenie sznandaru Akademii Kaliskiej odbyło się podczas kameralnej mszy świętej w kościele garnizonowym. Naukę na pierwszym roku Akademii Kaliskiej rozpoczęło ok. 1100 studentów. Póki co zajęcia nadal odbywają się w systemie zdalnym.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).