Do targowiska

Kolejna ważna drogowa inwestycja osiedlowa w Kaliszu zakończona. Chodzi o ulicę na osiedlu Dobrzec łączącą popularne targowisko z ulicą Wyszyńskiego. W ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, oraz chodnik i miejsca postojowe z płytek betonowych. Uzupełniona została także kanalizacja deszczowa. Zadanie zrealizowano w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na lata 2020-2023.

Remont drogi miasto przeprowadziło we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Dobrzec. Wkład samorządu w inwestycję wyniósł 552 000 złotych z czego 305 000 złotych stanowiło dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym roku, w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych zaplanowano budowę lub remont 12 ulic.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).