Cztery pory roku z OZE

"Cztery pory roku z OZE" - to temat konkursu plastycznego dla szkół podstawowych z całej Wielkopolski. Konkurs przygotowany został przez Samorząd Województwa Wielkop0lskiego, a jego celem jest zwiększanie świadomości i wiedzy ekologicznej wśród uczniów na temat odnawialnych źródeł energii (OZE), szczególnie w aspekcie ochrony powietrza i walki ze zmianami klimatu, oraz możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gospodarstwach domowych. Mówi radiuCENTRUM Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego:

"Konkurs ekologiczny "Cztery pory roku z OZE" organizujemy od kilku lat i cieszy się on coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży. Jest też ważnym elementem Wielkopolskich Dni Energii, które promują stosowanie OZE, efektywność energetyczną i szeroko rozumianą gospodarkę niskoemisyjną. Chcemy by te wszystkie zagadnienia promować nie tylko wśród dorosłych odbiorców, ale właśnie też u młodzieży, już ze szkół podstawowych."


na fot.: Krzysztof Grabowski / wicemarszałek województwa wielkopolskiego

Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 28 lutego 2023 r. W pierwszej kolejności realizowane będą etapy szkolne konkursu, a następnie prace będą nadsyłane do etapu regionalnego. Kapituła konkursu przyzna pięć I, II i III miejsc w każdym subregionie Wielkopolski (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego). Zwycięzcy otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe, a szkoły do których uczęszczają nagrody finansowe. Szczegóły można znaleźć na stronach Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).