Brak dostępu

Wraca kontrowersyjny temat opłat za śmieci w Kaliszu. Zdaniem kaliskiego posła PiS-u, Piotra Kalety proponowane stawki za wywóz odpadów są za wysokie. Dodatkowo zauważa, że nie ma przeprowadzonych odpowiednich kalkulacji ani dostępu do dokumentów, dzięki którym dałoby się uzasadnić wysokość planowanych podwyżek.

"Dochodzą do nas bardzo niepokojące informacje dotyczące sposobu przeprowadzania podwyżek i braku jawności. W związku z tym nie może być tak, że te sprawy będą załatwiane w jakiś sposób budzący wątpliwości, po cichu. Nie wiemy dlaczego to ma tak wyglądać? Dlaczego w takiej formule? Dlaczego w takiej wysokości?."

na fot. pierwszy z lewej: Piotr Kaleta / poseł PiSu

Radna PiS-u Agnieszka Konieczna poprosiła prezydenta o wgląd do dokumentów dotyczących umów z firmami wywożącymi odpady. Zapytała też o przyszłą koncepcję gospodarki śmieciami w mieście. Dokumentów nie otrzymała, a odpowiedź jej zdaniem była niewystarczającą.

"Rodzi to pewne obawy i wątpliwości. Dlatego zadaje te pytania i próbuję uzyskać dostęp do dokumentów, które należałoby przeanalizować. Przede wszystkim dać ochronę władzom Kalisza przed ewentualnymi wpływami korupcyjnymi. Ponieważ w Kaliszu jest konsorcjum firm gospodarującymi odpadami, a to może powodować patologie i korupcje."

na fot.: Agnieszka Konieczna / radna miejska / PiS

We wtrorek poseł Piotr Kaleta wysłał oficjalne pismo do prezydenta Kalisza z prośbą o udostępnienie pełnej dokumentacji w tej sprawie. Poseł PiS-u liczy na szybką odpowiedź kaliskiego włodarza - nawet jeszcze w tym tygodniu.

na fot. od lewej: Piotr Kaleta / poseł PiS; Agnieszka Konieczna / radna miejska; Roman Piotrowski / radny miejski

Na ostatniej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza projekt uchwały dotyczący rozliczania wywozu śmieci w oparciu o zużycie wody zdjęto z porządku obrad. Natomiast dzięki wstrzymaniu się od głosowania radnej Agnieszki Koniecznej propozycja podniesienia stawki za odpady od sierpnia nie doszła do skutku.

Oświadczenie Krystiana Kinastowskiego, Prezydenta Miasta Kalisza

"W odpowiedzi na pojawiające się w mediach publikacje, informuję:

Miasto Kalisz działa transparentnie, wszelkie informacje publiczne są zamieszczane w BIP-ie lub udostępniane na wniosek kierowany do Urzędu Miasta Kalisza. Decyzje są podejmowane przez władze samorządowe zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób jawny i zawsze mając na względzie interes mieszkańców.

Dotyczy to także działań związanych z gospodarką odpadami. Wszelkie działania zmierzające do zmian w sposobie naliczania opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych odbywają się za wiedzą i z udziałem radnych. Jak już informowałem, powołany został zespół, w jego skład weszli przedstawiciele Rady Miasta, spółdzielni lokatorskich, rad osiedli. Zadaniem zespołu jest wypracowanie nowych zasad gospodarki odpadami, w tym wybór metody pobierania opłat.

W skład zespołu wchodzą radni Rady Miasta Kalisza, w tym radna Agnieszka Konieczna, którzy na bieżąco otrzymują wszelkie informacje. Ostatnie spotkanie zespołu odbyło się 5 sierpnia, a pani radna w nim uczestniczyła. Tak więc posiada pełne informacje w zakresie działań podejmowanych przez Urząd Miasta Kalisza."

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).