Potwierdzone ognisko

Pierwszy, potwierdzony przypadek choroby Afrykańskiego Pomoru Świń w powiecie kaliskim. Wirusa ASF wykryto w stadzie świń w miejscowości Łaszków w gminie Blizanów. Na obszarze wokół ogniska choroby zostaną wyznaczone okręgi zapowietrzony i zagrożony.

Pierwsze niepokojące sygnały pojawiły się w piątek. Wtedy to w gospodarstwie w Łaszkowie w gminie Blizanów w krótkim okresie czasu padło 16 sztuk świń. Dlatego pobrano próby do badania. Niestety wyniki potwierdziły nowe ognisko Afrykańskiego Pomoru Świń. W efekcie podjęto decyzję o likwidacji i utylizacji pozostałych 106 sztuk świń z zakażonego stada.

Tymczasem na obszarze wokół ogniska choroby zostaną wyznaczone dwa okręgi. Pierwszy to okręg zapowietrzony w promieniu 3 km od ogniska choroby, drugi to okręg zagrożony o promieniu 10 km od gospodarstwa w Łaszkowie. Ograniczenia będą dotyczyły powiatów: kaliskiego i pleszewskiego. To oznacza, że kontroli zostaną poddane wszystkie hodowle trzody chlewnej, które miały jakiś kontakt z ogniskiem choroby i nie spełniły do tego czasu warunków bioasekuracji. Na tym terenie obowiązuje też zakaz handlu zwierzętami gospodarskimi. To piąte wykryte w tym roku ognisko choroby ASF w Wielkopolsce, ale pierwsze w jej południowej części. Wcześniejsze przypadki choroby w większości dotyczyły dzików.

● O chorobie ASF

Afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe , świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

Zgodnie z OIE przyjmuje się, że okres inkubacji choroby wynosi 15 dni (okres inkubacji w środowisku naturalnym: 4-19 dni, w przypadku choroby o ostrym przebiegu: 3-4 dni).

Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.

● Zagrożenie dla ludzi

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

● Drogi zakażenia

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.

(za: wetgiw.gov.pl)

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).