Dotacje dla kolegiaty

Parafia w Choczu w pow. pleszewskim musiała oddać Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego 140 000 zł dotacji otrzymanej na odnowienie lewej nawy chockiej kolegiaty. Pozyskiwanie kolejnych środków na dokończenie remontu - XVII - wiecznego kościoła Franciszkanie postanowili zlecić pracowni projektowej z Poznania, która specjalizuje się w zdobywaniu pieniędzy na renowację zabytków. Firma ta pilotuje wniosek kaliskiej kurii o przyznanie dotacji z Funduszy Norweskich na remont Pałacu Infułatów w Choczu.

Proboszcz parafii w Choczu ojciec Medard Hajdus potwierdza, że przyznaną przez ministerstwo kultury dotację na odnowienie lewej nawy w chockiej kolegiacie, trzeba było zwrócić. Przysłany przez konserwatora zabytków specjalista, po dokładnym zbadaniu sklepienia, stwierdził, że jest ono tak zniszczone, że samo odnowienie, na co pozyskano dotację, nie uratuje lewej nawy. Potrzebny jest duży remont i większe pieniądze, których parafia bez pomocy fachowców nie znajdzie. Dlatego zaproszono do współpracy pracownię projektową z Poznania, wyspecjalizowaną w szukaniu korzystnych dotacji.


fot. oo. franciszkanie z Chocza

Ojciec Medard mówi, że jest to ta sama firma, która pilotuje wniosek kurii biskupiej w Kaliszu o dotację z Funduszy Norweskich na remont przylegającego do kolegiaty Pałacu Infułatów w Choczu, gdzie jest zaplanowana siedziba muzeum, być może diecezjalnego.

Przypomnijmy, że 9 lat temu nadzór budowlany wyłączył kolegiatę z użytkowania. Natychmiast w Choczu powstało Stowarzyszenie Ratujemy naszą kolegiatę, które rzeczywiście ratuje XVII - wieczny zabytkowy obiekt. Stan prac remontowych ojciec Medard ocenia na 70 procent.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).