42 000 000 z tarczy

Ponad 42 000 000 złotych rozdysponował już Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu w ramach tarczy antykryzysowej związanej z epidemią koronawirsua. Kaliski urząd jest jednym z nielicznych w skali kraju, który na bieżąco wypłaca pożyczki i przyznaje dofinansowania mikroprzedsiębiorcom. W sumie rozpatrzono już blisko 10 000 wniosków. Pożyczki w wysokości 5000 złotych udzielono aż 95% firm które się o nią ubiegały, a dofinsowanie kosztów działalności samozatrudnionych zrealizowano w 100%:

"Rozdysponowaliśmy już w ramach tarczy 42 000 000 złotych. Dla porównania gdy była najwyższa stopa bezrobocia w Kaliszu i powiecie kaliskim w 2004 roku to wtedy przez cały rok wydaliśmy 17 000 000 złotych. I wydawało nam się że to jest ogromna kwota, a teraz w ciągu 1,5 miesiąca rozdzieliliśmy 42 000 000. To są środki publiczne co oznacza, że musimy szczególnie się przyglądać i sprawdzać, żeby trafiały do tych firm które spełniają wszystkie wymagania." - powiedział radiuCENTRUM Artur Szymczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

na fot.: Artur Szymczak / dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

W pierwszych tygodniach pandemii urzędnicy pracowali na dwie zmiany, również w soboty, a zakres pomocy i nakładu pracy najlepiej obrazują liczby. Do 31 maja wydrukowano ponad 54 000 umów, urzędnicy złożyli 170 000 podpisów, a w najbardziej gorącym okresie do dyspozycji interesantów było 19 linii telefonicznych:

"Gdy rozpoczęła się cała akcja związana z koronawiursem dodatkowo uruchomiliśmy 11 numerów. Jak urząd zakupiliśmy dodatkowe telefony komórkowe, karty. A mimo wszystko bardzo rzadko zdarzało się żeby był linie wolne, bo tyle było pytań. Myślę, że te pozytywne efekty i skala pomocy była tak duża bo m.in. pracodawcy, mikroprzedsiębiorcy mieli kompletną informację w jaki sposób wniosek wypełnić, co należy zmienić czy uzupełnić" - dodaje Artur Szymczak.

Pomoc w ramach tarczy antykryzysowej dalej jest udzielana, a kaliski urząd wystąpił do rządu o kolejne środki z tzw. rezerwy i ta pula sięgnie 70 000 000 złotych. PUP oczywiście realizuje też zwoje bieżące zadania związane m.in. z aktywizacją bezrobotnych czy zatrudnianiem cudzoziemców.

na fot. od lewej: Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza, Artur Szymczak / dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, Krzysztof Nosal / starosta kaliski, Zbigniew Słodowy / wicestarosta kaliski

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).