Bardziej wojskowo

Oddziały przygotowania wojskowego powstaną w V LO w Kaliszu. Włodarze miasta zamierzają wystąpić o stosowne pozwolenia na utworzenie takiej formacji do Ministerstwa Obrony Narodowej - mówi Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza: "V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu od początku, czyli od 2018 roku, realizuje program Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych - w związku z powyższym, szkoła zapewnia warunki, odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, posiada doświadczenie w prowadzeniu CWKM oraz pozytywną ocenę dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi".

Wojskowe plany wobec V LO, zaakceptowali kaliscy radni podczas ostatniej, zdalnej sesji Rady Miasta Kalisza. Warto dodać, że uczniowie z Sobieskiego już dziś przez 4 dni w tygodniu przychodzą do szkoły w pełnym umundurowaniu, a raz w tygodniu mają godzinę musztry wojskowej. Spośród uczniów radzących sobie z nią najlepiej, stworzono kompanię honorową oraz zespół musztry paradnej. Licealiści kończący program CWKM mają możliwość odbycia skróconej służby wojskowej w partnerskiej jednostce.

Autor: 

Personalia

e-mail
meszczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Meszczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).