4. Gala Wolontariatu

5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariatu — właśnie w tym dniu w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza zostały uhonorowane osoby, które prowadzą działalność wolontariacką na terenie grodu nad Prosną. Była to już 4 gala wolontariatu. Kapituła konkursowa wyróżniła nominowanych dyplomami, a laureatów nagrodziła w dwóch kategoriach.

„Wolontariusz roku, tu wybieranych jest do 10 osób oraz mecenas wolontariatu, czyli osoba na co dzień wspierająca działalność wolontariacką. W tym roku zgłoszono 15 kandydatów w kategorii wolontariusz roku, 3 kandydatury w kategorii mecenasa wolontariatu. Kapituła wybrała 8 laureatów i jednego mecenasa”
- poinformował radioCENTRUM Janusz Sibiński — sekretarz Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


na fot.: Janusz Sibiński — sekretarz Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Nie ma złego momentu na podjęcie działalności wolontariackiej a jej obszar jest bardzo różnorodny — od działalności charytatywnej, pasjonackiej po popularyzatorką - tu jest dużo miejsca na kreatywność.

„To jest wspaniała okazja do realizacji swoich pasji, zainteresowań a zarazem zostawienie po sobie jakiejś trwałej, dobrej cząstki w działalności na rzecz innych. Laureaci pokazali, że wolontariat nie jest przypisany ani do konkretnej grupy zawodowej, ani wiekowej. Mamy tu i osobę bardzo młodą, która już od kilku lat angażuje się w działania kulturalne i społeczne, ale również osoby, które są już na emeryturze, które właśnie w tym okresie realizują swoje pasje” - dodał Janusz Sibiński.

Gratulacje laureatom, w imieniu prezydenta Krystiana Kinastowskiego, złożył wiceprezydent Mateusz Podsadny, przewodniczący kapituły konkursowej. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Części Zamienne".

Laureatów wyłoniła kapituła w składzie: wiceprezydent Kalisza Mateusz Podsadny – przewodniczący kapituły konkursowej, Halina Marcinkowska - wiceprzewodnicząca KRDPP oraz Janusz Sibiński, Małgorzata Jackowska i Dariusz Grodziński.

4. Gala Wolontariatu
Lista tegorocznych laureatów.

Dyplomy otrzymali nominowani w kategorii:

„Wolontariusz Roku”
- Julia Maciejewska - Kaliska Inicjatywa Miejska,
- Michał Majchrzak - Fundacja Bread of Life,
- Katarzyna Muszalska – Szlachetna Paczka - rejon Kalisz,
- Janina Muszyńska – Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”,
- Julia Ozimek – Teatr im .Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu,
- Radosław Piękny – Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Kaliszu,
- Paulina Staszak - Kaliski Klub Kyokushinkan Karate David Club,

„Mecenas Wolontariatu”
- Europejska Grupa Doradcza,
- Firma Gühring sp. z o.o.

Statuetki oraz dyplomy przyznane laureatom 4. Gali Wolontariatu:

Wolontariusz Roku 2019

- Wanda Bednarek,
- Tomasz Dalinkiewicz,
- Teresa Franciszczak,
- Małgorzata Jackowska,
- Izabela Małecka,
- Bogna Marcinkowska,
- Danuta Odziemska,
- Aneta Staniszewska,

Mecenas Wolontariatu Roku 2019

- Dawid Borowiak

Autor: 

Personalia

e-mail
romke@rc.fm

Nazwisko: 

Karolina Romke

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).