1/3 wypłacona

Tylko 38 osób na 282 wnioski które wpłynęły do kaliskiego urzędu otrzymało zwrot części kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne. Jednak pozytywnie rozpatrzono 121 wniosków. Skąd zatem taka różnica w wypłaconych dotacjach - jak tłumaczy prezydent Kalisza powodem jest epidemia koronawirusa.

Każdego roku w okresie jesienno-zimowym wraca temat szkodliwego smogu. W Kaliszu jedną z główych przyczyn dużego zanieczyszczenia powietrza, oprócz spalin samochodowych, są stare piece węglowe. Mieszkańcy coraz chętniej wymieniają tzw. "kopciuchy" na ogrzewanie ekologiczne, czyli elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub z pompy ciepła. Starają się przy tym o zwrot części poniesionych kosztów z kaliskiego urzędu. Niestety, w tym roku, jak dotąd z marnym skutkiem. Miasto wypłaciło pieniądze zaledwie 38 wnioskodawcom na łączną kwotę blisko 200 000 złotych.

Jak tłumaczy prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski z uwagi na stan epidemii przeprowadzono nieliczne oględziny mieszkan i innych nieruchomości, które wymagały kontroli. W pozostałych nie budzących wątpliwości inwestycjach dotyczących zmiany ogrzewania, przyjęto oświadczenia. Jednocześnie prezydent zapewnia, że miasto czyni starania aby wszystkie złożone wnioski zostały zrefundowane jeszcze w tym roku. Na zwrot kosztów zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w tym roku miasto zabezpieczyło nieco ponad 560 000 złotych.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).