1000 miejsc

1000 miejsc postojowych przy ulicy Majkowskiej, to kolejna propozycja Krystiana Kinastowskiego kandydata na prezydenta Kalisza komitetu wyborców "Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza". Proponuje stworzenie dużego, buforowego parkingu, który miałby powstać również na terenie po byłej siedzibie Kaliskich Linii Autobusowych.

"Parking zaprojektowany według dobrych zasad i współczesnych standardów. Tak, jak takie miejsca się projektuje, czyli z zielenią zacieniającą miejsca postojowe. Tak, żeby latem nie była to po prostu pustynia betonowa, tylko bardziej w charakterze miejskiego terenu z zielenią, małą architekturą i infrastrukturą" - powiedział radiuCENTRUM Krystian Kinastowski, kandydat na prezydenta Kalisza.


na fot. od lewej: Grzegorz Kulawinek / sztabowiec Krystiana Kinastowskiego, Krystian Kinastowski / kandydat na prezydenta Kalisza

Budynek po byłej siedzibie KLA miałby pełnić funkcje biurowe, administracyjne. Mogłyby się tam mieścić wydziały, które odpowiedzialne są za budownictwo, inwestycje, czy nawet drogownictwo. Na parterze proponuje kawiarnie.

Kinastowski przyznaje też, że jeden parking nie rozwiąże problemu braku miejsc postojowych w Kaliszu, dlatego zapewnia, że w przyszłości będzie ten temat kontynuować.

Kolejną propozycją jest darmowa komunikacja miejska, o której wspominał już na pierwszym spotkaniu z dziennikarzami. Według kandydata jeden autobus wypełniony mieszkańcami można porównać do 80 samochodów pozostawionych na parkingu, które nie będą korkowały śródmieścia. I jak wyliczył: 3-osobowa rodzina, przesiadając się z samochodu prywatnego do autobusu, mogłaby zaoszczędzić nawet 4 000 złotych rocznie. Koszt utrzymania bezpłatnej komunikacji to około 20 000 000 złotych.

W 2016 roku zapadła decyzja o likwidacji targowiska na Nowym Rynku. Pojawił się też pomysł zbudowania podziemnego parkingu pod placem, ale pomysł spalił na panewce.

"Trzeba wypracować kompromis z kupcami, który będzie do przyjęcia przez mieszkańców, władze miasta, konserwatora zabytków. Uważam, że kupcy mogliby zostać w tym miejscu, a część tego placu oddać mieszkańcom pod inne funkcje" - dodaje Krystian Kinastowski.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).