Odpadowy związek

Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie, do którego swoje odpady zmieszane odwożą wszystkie gminy powiatu pleszewskiego z wyjątkiem Gołuchowa, wystąpił z propozycją utworzenia międzygminnego związku, który by przejął od gmin wszystkie kompetencje związane z gospodarką odpadami zmieszanymi.

Informację potwierdził radiuCENTRUM zastępca burmistrza Pleszewa Andrzej Jędruszek. Dodał, że związek działałby w imieniu wszystkich gmin tzw. regionu VI, które odwożą odpady do instalacji w Jarocinie. Ogłaszałby przetargi na wywóz odpadów, ale też ustalał stawki za odbiór, jednakowe dla wszystkich. "Pomysł ma plusy oraz minusy i te trzeba rozważyć przed ewentualnym przystąpieniem do związku, którego siedziba na pewno mieściłaby się w Jarocinie" dodał Andrzej jędruszek. Dobrzyca wyraziła zgodę na rozpoczęcie prac koncepcyjnych. Pleszew na razie czeka na efekty prac nad Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, który właśnie jest zmieniany. Czeka też na zmiany ustawy o porządku i czystości w gminach, gdzie jedna z koncepcji przewiduje odwożenie odpadów zmieszanych do wybranej instalacji w całej Polsce. Dopiero wtedy wybierze opcję najkorzystniejszą.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).