Olśniewający efekt

Zakończył się pierwszy etap prac konserwatorskich Zamku w Gołuchowie. Po wymianie oraz konserwacji okien i drzwi przyszedł czas na oczyszczenie elewacji od strony dziedzińca. Dzięki odświeżeniu oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu wygląda tak, jak na przełomie XIX i XX wieku.

"Odrestaurowanie w takim obiekcie przebiega zupełnie inaczej niż np. we własnym domu. Trzeba zachować wiele elementów, których nie można przykryć, jednocześnie trzeba zachować też taką pewną patynę historyczną czasu. Bo gdybyśmy tutaj to zbyt laboratoryjnie zrobili, to stracilibyśmy wiele z uroku tego miejsca" - powiedział radiuCENTRUM Tomasz Łęcki, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Nad pracami czuwał konserwator zabytków, każdy z kamiennych detali architektonicznych był bowiem indywidualnie wpisany do rejestru zabytków ruchomych.

"Mieliśmy tutaj do czynienia z ogromną ilością materiału kamiennego zabytkowego i w związku z tym na dużą skalę, jak na teren działania naszej delegatury, wykorzystano techniki laserowe do oczyszczenia tego kamienia. Ze względu na jego jakość i wysoki kunszt artystyczny te zabiegi były wskazane. Olśniewający efekt jest po tych pracach konserwatorskich" - powiedział radiuCENTRUM Tomasz Talar, kierownik delegatury w Kaliszu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Odświeżenie elewacji Zamku od strony dziedzińca kosztowało 4 000 000 zł, środki w całości pochodziły z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Już teraz planowane są kolejne prace i renowacja elewacji obiektu od strony parku.

Autor: 

Personalia

e-mail
gorcewicz@rc.fm

Nazwisko: 

Górcewicz

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).