Nie dla chlewni

Wójt Gizałek Robert Łoza odmówił zgody na budowę chlewni we Wronowie. O wydanie zgody na budowę chlewni z infrastrukturą towarzyszącą czyli dwoma silosami paszowymi i podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę pod budynkiem inwentarskim, wystąpiła mieszkanka Wronowa pod koniec 2019 roku.

Na powierzchni przekraczającej 1600 m2 w 48 kojcach hodowlanych każdorazowo zwiększałoby swoją wagę prawie 2000 tuczników. Przy zakupie miały mieć 25 - 30 kg, po utuczeniu w chlewni we Wronowie, miały osiągnąć wagę 110 kg. Przewidywano hodowlę bez ściółki, na rusztach. Chlewnia miała być zlokalizowana wśród pół i lasów. Swoje wątpliwości co do budowy chlewni wyrazili na zebraniu wiejskim mieszkańcy Wronowa. Obawiali się smrodu, gryzoni, środków do dezynfekcji chlewni oraz spadku wartości gruntów sąsiadujących z chlewnią. Ich niepokój budził też fakt, że zgoda na jedną chlewnię da zielone światło na budowę kolejnych.
Wójt gminy Gizałki Robert Łoza odmówił zgody na budowę chlewni, mimo iż opinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jak i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie, były pozytywne. "Zanim wydam decyzję, analizuję i oceniam wszystkie aspekty przedsięwzięcia, dlatego odmówiłem zgody na budowę chlewni" - podkreśla radiuCENTRUM wójt Gizałek Robert Łoza.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).