Praca wre

W Choczu rozpoczął się kolejny etap rewitalizacji Placu 1 Maja. Zmodernizowany będzie odcinek łączący drogę powiatową z drogą wojewódzką, która przecina Chocz na pół. Koszt zadania, na które pieniądze wykłada gmina, burmistrz Chocza Marian Wielgosik szacuje na 900 000 zł.

Drugi co do ważności plac w miasteczku Chocz potocznie zwany jest "Piaskami" a nazwę Plac 1 maja otrzymał po wojnie. W dwudziestoleciu międzywojennym był Placem św. Wawrzyńca, jako że jeszcze w XIX wieku stał tu kościółek, któremu święty patronował. Po kościółku pozostał pomnik z figurką świętego w niewielkim parku, odnowionym w I etapie rewitalizacji placu.

W II etapie za zgodą konserwatora zabytków, park nieco zmniejszono, robiąc miejsce pod rondo. Teren odwodniono, oświetlono, wymieniono kanalizację, sieć wodociągową, wykonano parkingi, chodniki i nową nawierzchnię. Kosztowało to 1 400 000 zł. Teraz czas na modernizację północnej części placu, czyli ciągu łączącego drogę powiatową z wojewódzką. Zniknęło stare opłotowanie parku, będzie nowa jezdnia ze zjazdami do posesji, miejsca postojowe z kostki granitowej, nowe chodniki, ledowe oświetlenie - wymienia burmistrz Marian Wielgosik.
Do wakacji prace będą ukończone. Gmina wyda na to 900 000 zł. Burmistrz liczy na to, że droga wojewódzka, która przecina Chocz na pół i przebiega przez plac, też będzie wyremontowana. Wtedy na Placu 1 Maja naprawdę będzie pięknie.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).