Mundury leśnych ludzi

"200 lat munduru leśnego" - wystawę pod takim tytułem można oglądać od piątku 6 grudnia w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, w budynku Oficyny. Ekspozycja prezentuje podstawowe wzory munduru leśnego, które funkcjonowały na ziemiach polskich od początku XIX wieku.

"Do najciekawszych eksponatów należą rekonstrukcje mundurów z okresu Królestwa Polskiego, munduru nadleśniczego i mundur Dyrektora Jeneralnego Lasów. Natomiast z okresu międzywojennego najwwartościowszym obiektem jest kurtka mundurowa uszyta wg wzoru z 1930 roku, a pochodząca z roku 1934, pozyskana kilka miesięcy temu do zbiorów Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie" - powiedział radiuCENTRUM Konrad Bul, kierownik działu muzealnego gołuchowskiego OKL.

Warto dodać, że otwarcie wystawy następuje dokładnie w 200-tną rocznicę ustanowienia pierwszego polskiego munduru leśnego. W grudniu 1819 roku został on nadany dekretem cara Aleksandra I i od tego momentu leśnicy lasów rządowych zostali w sposób jednolity umundurowani i oznakowani.

Wystawę można oglądać do połowy przyszłego roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).