Wytańczyć Gombrowicza

Na IV Edycję Laboratoriów Twórczych do Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy zaprasza Polska Szkoła Tańca z Poznania. Odbędą w Oranżerii od 17 do 22 sierpnia. Zakończą w sobotę spektaklem przygotowanym przez uczestników na fragmentach głośnej powieści Witolda Gombrowicza, "Ferdydurke".

Laboratoria Twórcze to projekt organizowany corocznie przez Polski Teatr Tańca, tym razem w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Podczas interdyscyplinarnych spotkań, prowadzonych przez profesjonalistów, uczestnicy mają okazję poznać różne aspekty sztuki tańca, teatru tańca i tworzenia spektaklu. Wydarzenie zakłada 5 laboratoriów twórczych realizowanych dzień po dniu od poniedziałku do piątku - po 6 godzin dziennie, w dwóch blokach zajęć – części wykładowej (1,5 h) i warsztatowej (5 h), zakończonych w sobotę cyklem prób i realizacją spektaklu.

"Będzie to praca nad słowem, ruchem, gestem, dźwiękiem i obrazem. Na każde z laboratoriów zapraszamy 50 osób, wiek nie ma znaczenia, z czego 15 musi stanowić stałą grupę, aktywnie uczestniczącą w realizacji spektaklu stanowiącego zwieńczenie projektu" – zachęca Anna Koczorowska z Polskiej Szkoły Tańca w Poznaniu.

Bazą do zajęć będą fragmenty "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Aby zapisać się na zajęcia, wybrane lub wszystkie, trzeba było wysłać zgłoszenie na adres mailowy: sekretariatatdobrzyca-muzeum.pl lub zadzwonić na nr 62 741 30 39 i podać z jakich warsztatów chcemy skorzystać.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).