Pierwszy Cmentarz Żydowski

W bezpośrenim sąsiedztwie 1. listopada przypominamy jeden z najstarszych kaliskich cmentarzy, czyli cmentarz Żydowski na tak zwanych Czaszkach przy Nowym Świecie. Jak twierdzi opiekunka obecnego cmentarza Żydowskiego, Halina Marcinkowska, nekropolia sięgała swoimi korzeniami wczesnego średniowiecza.

"W 'Statucie Kaliskim' jest już zagwarantowane, że wolno Żydom posiadać cmentarz i chrześcijanie nie mogą tego cmentarza niszczyć. Czyli cmentarz już w tym momencie był. To był jedyny cmentarz w Kaliszu i jedyny na początku dla wszystkich okolicznych gmin, czyli Żydzi z Koźminka, Stawiszyna i ze wszystkich okolicznych miasteczek tutaj właśnie byli chowani. W religii żydowskiej, gdy brak już miejsca na pochówek, to cmentarz zasypuje się warstwą ziemi i odbywają się nowe pochówki, tak że nasyp był prawdopodobnie w XVIII wieku zrobiony."

W czasie II wojny światowej Niemcy zniwelowali teren rękami polskich i angielskich jeńców, a płytami nagrobnymi wyłożyli koryto Prosny. Po latach zostały one stamtąd wydobyte i przeniesione na teren nowego cmentarza przy ul. Podmiejskiej, gdie można oglądać je do dziś. W każdy wtorek nekropolia otwarta jest dla zwiedzających od 10.00 do 17.00.

deluraatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).

Komentarze

pamiętam cmentarz

pamiętam cmentarz zaniedbany obok były doły, i duże miejskie wysypisko śmieci,dziś nie do poznania,jest piękny.Dzięki Pani powraca historia kultury żydowskiej w Kaliszu.Pozdrawiam.