Konferencja pedagogiczna w ratuszu

"Relacje podmiotów (w) lokalnej przestrzeni edukacyjnej". To hasło zgromadziło wczoraj w Kaliszu kilkudziesięcioosobowe grono najwybitniejszych przedstawicieli polskiej pedagogiki. Byli między nimi naukowcy tej miary, co profesorowie Tadeusz Pilch czy Wiesław Theis.
We wczorajszej sesji plenarnej w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza wystąpiło łącznie 15. uczestników z tytułami profesorskimi. To nie tylko ważne wydarzenie dla polskiej pedagogiki w jej teoretycznym i praktycznym aspekcie, ale również dla naszego miasta - mówią: dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, prof. Marian Walczak oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Kalisza, Adela Przybył.

" - Wszystko zaczyna się od rodziny, od środowiska i wieloaspektowe postrzeganie - teoretyczne, ale i praktyczne - jest bardzo ważne, bo decyduje ono o kształtowaniu osobowości człowieka. Wierzę, że pokłosiem będzie znamienita książka, ale także pewne wyjście do kolejnych istotnych rozważań o możliwościach kształtowania przestrzeni życiowej w każdym środowisku. Przede wszystkim w rodzinie, w szkole, w mieście, w dzielnicy. - Rzecz nadzwyczajna i niezwykła dla naszego miasta, że możemy gościć u siebie grono tak znamienitych autorytetów naukowych. Tym samym rośnie ranga naszego miasta jako ośrodka sprzyjającego rozwojowi nauki i szkolnictwa wyższego."

Dziś dalsza część spotkania. Jego uczestnicy będą brali udział w obradach prowadzonych w dwóch sekcjach: "Dialog - narracje - interakcje w lokalnej przestrzeni edukacyjnej" oraz "Nadzieje i niepokoje w procesie strukturyzacji lokalnej przestrzeni edukacyjnej".

deluraatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).