Pan Cogito w Kaliszu

Zbigniew Herbert"Pan Cogito w Kaliszu". Tak nazywa się projekt przygotowany z okazji Roku Herbertowskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kaliszu wespół z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Jego ideą jest przybliżenie osoby i twórczości jednego z największych polskich poetów współczesnych w 10-lecie jego śmierci. Dziś o 16.00 w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza zostaną podsumowane: turniej recytatorski oraz konkurs plastyczny, w których udział wzięło 400-tu młodych ludzi z trzech województw. Ale głównym punktem spotkania będą tak zwane "Herbertowskie junioraty" - zapowiada przedstawicielka organizatorów, Karena Łuszczykiewicz.

"Bardzo ciekawe referaty. Jeden będzie dotyczył powiązań Herberta i filozofii. Drugi będzie pewnym zderzeniem z Gombrowiczem, tak modnym ostatnio. A trzeci, może najtrudniejszy, będzie dotyczył Zbigniewa Herberta i Filipa Larkina. To był taki angielski poeta, dla środowiska bibliotekarskiego postać miła sercu, bo zrezygnował z posady poety nadwornego; wolał być bibliotekarzem angielskich uczelni."

Autorkami referatów są tegoroczne absolwentki kaliskiej filologii polskiej: Monika Bolach, Karolina Kałużna oraz Emilia Przewdzięk. Ich wystąpieniom będą towarzyszyły recytacje wierszy Herberta w wykonaniu zwycięzców rozstrzyganego dziś turnieju. Będzie można także obejrzeć prace plastyczne nadesłane na Herbertowski konkurs. Jutro dalsza część świętowania, tym razem pod hasłem "Herbertowskich senioratów".

deluraatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).