Znaki ludzkie w plenerze

13 grudnia w plenerowej galerii Wieży Ciśnień, zwanej Ogrodem Jareckiego, pojawią się zdjęcia autorstwa Agaty Wondrak. Cykl prac zatytułowany „Znaki ludzkie” - to projekt syntetyzujący ludzkie ciało z graficzną wypowiedzią - znakiem. Człowiek staje się plastycznym obiektem, dzięki czemu sformułowanie "język ciała" zyskuje nowe dosłowne znaczenie

Agata Wondrak - absolwentka studiów licencjackich i magisterskich kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Otrzymała uniwersytecki list gratulacyjny za wysoki poziom merytoryczny pracy pisemnej i wysoki poziom artystyczny aneksu artystycznego.

2021
Wyróżnienie Honorowe, A-Kumulacje 2021, Kaliskie Biennale Sztuki

tekst: Galeria Weża Ciśnień w Kaliszu

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).